Skriv ut den här sidan

Avgifter

Så här mycket kostar ditt besök hos oss.

Priserna gäller för alla landstingsdrivna vårdcentraler i Stockholms län.

Besök

Läkare: 200 kronor

Sjuksköterska: 100 kronor

Tekniska hjälpmedel: 100 kronor

Avgift för uteblivet besök

Du måste lämna återbud senast 24 timmar innan ditt besök, annars måste vi debitera dig för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år.

Bedrägeriförsök

Det har hänt att patienter har utsatts för försök till bedrägeri. Observera att vi aldrig uppmanar någon att sätta in pengar för läkemedel eller behandling på ett bankkonto. Får du en räkning från vården sker det alltid via pappersfaktura och är du osäker bör du kontakta din vårdgivare.

Så här skyddar du dig

Säg att du vill ringa tillbaka och be om namn och telefonnummer till den som ringt dig. Ring sedan upp din vårdcentral och kontrollera om samtalet verkligen kom från någon hos dem. Visar det sig vara ett försök till bedrägeri uppmanar vi dig att göra en polisanmälan.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvård inom Stockholms läns landsting varje år.

Gränsen kallas för högkostnadsskydd och om du når upp till den får du ett frikort som ger dig fri sjukvård i ett år från det datum då du gjorde ditt första registrerade besök.

Högkostnadsskyddet är för närvarande:

  • Sjukvård: 1 100 kronor
  • Läkemedel: 2 200 kronor
  • Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
  • Sjukresor: 1 400 kronor

Högkostnadsskyddet gäller inte:

  • Om du blir inlagd på sjukhus
  • Avgift för uteblivet besök
  • Vaccinationer
  • Hälsoundersökningar

Fråga gärna på din mottagning om du vill veta mer om högkostnadsskyddet.