Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till oss kan få vård och behandling i hemmet. 

Vi tycker det är viktigt med bra sjukvård även för dig som inte kan ta dig till oss. Vi har därför ett särskilt arbetslag som åker ut för olika medicinska insatser exempelvis att ge insulin, dosettdelning eller för provtagning.

Vem kan få hemsjukvård?

Det är din vårdgivare som bedömer om du kan få hemsjukvård. Ett av kriterierna är att du ska behöva vård i hemmet i mer än 14 dagar. 

Prata med din läkare om du vill veta mer. Eller ring och prata med våra distriktssköterskor på telefon 08-123 396 75.