Skriv ut den här sidan

Vaccinationer

Här hittar du vilka vacciner vi erbjuder och vad de kostar. 

 

Havrix mot hepatit A 

  • för dig över 16 år: 450 kronor 
  • för dig under 16 år: 370 kronor 

Twinrix mot hepatit A och B

  • för dig över 16 år: 500 kronor 
  • för dig under 16 år: 450 kronor 

Vaccin mot influensa och lunginflammation

  • Influensavaccin: 250 kronor 
  • Pneumokockvaccin mot lunginflamm ation: 300 kronor

TBE

  • För dig över16 år: 350kronor 
  • För dig under 16 år: 300 kronor

Under influensasäsongen erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till personer som är eller fyller 65 år samt till vissa kroniskt sjuka.

Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt.

Övriga som inte omfattas av gruppen ovan betalar självkostnadspris för vaccinationen.